Пълна производствена верига

Пълна производствена верига

1.Китай доставчици
2. доставчици на ЕС
3.Мукозата от1 и 2 са всички за производство на CSBIO сурова база

1. Китай доставчици
2. доставчици от ЕС
3. Сурова база CSBIO (от 2019 г.)